Fyrdagars 2009

Alla resultat som Excell-fil

Etapp 1, klass 1, 2-t mc, u 40 r
Etapp 1, klass 2, 2-t mc, 40 r
Etapp 1, klass 3, 4-t mc <150kg, u 40 r
Etapp 1, klass 4, 4-t mc <150kg, 40-49 r
Etapp 1, klass 5, 4-t mc <150kg, 50 r
Etapp 1, klass 6, 4-t mc >150kg, u 40 r
Etapp 1, klass 7, 4-t mc >150kg, 40-49 r
Etapp 1, klass 8, 4-t mc >150kg, 50 r
Etapp 1, klass 9, dam
Etapp 1, klass 10, veteranmotorcykel
Etapp 1, lagresultat
Etapp 2, klass 1, 2-t mc, u 40 r
Etapp 2, klass 2, 2-t mc, 40 r
Etapp 2, klass 3, 4-t mc <150kg, u 40 r
Etapp 2, klass 4, 4-t mc <150kg, 40-49 r
Etapp 2, klass 5, 4-t mc <150kg, 50 r
Etapp 2, klass 6, 4-t mc >150kg, u 40 r
Etapp 2, klass 7, 4-t mc >150kg, 40-49 r
Etapp 2, klass 8, 4-t mc >150kg, 50 r
Etapp 2, klass 9, dam
Etapp 2, klass 10, veteranmotorcykel
Etapp 2, lagresultat
Etapp 3, klass 1, 2-t mc, u 40 r
Etapp 3, klass 2, 2-t mc, 40 r
Etapp 3, klass 3, 4-t mc <150kg, u 40 r
Etapp 3, klass 4, 4-t mc <150kg, 40-49 r
Etapp 3, klass 5, 4-t mc <150kg, 50 r
Etapp 3, klass 6, 4-t mc >150kg, u 40 r
Etapp 3, klass 7, 4-t mc >150kg, 40-49 r
Etapp 3, klass 8, 4-t mc >150kg, 50 r
Etapp 3, klass 9, dam
Etapp 3, klass 10, veteranmotorcykel
Etapp 3, lagresultat
Etapp 4, klass 1, 2-t mc, u 40 r
Etapp 4, klass 2, 2-t mc, 40 r
Etapp 4, klass 3, 4-t mc <150kg, u 40 r
Etapp 4, klass 4, 4-t mc <150kg, 40-49 r
Etapp 4, klass 5, 4-t mc <150kg, 50 r
Etapp 4, klass 6, 4-t mc >150kg, u 40 r
Etapp 4, klass 7, 4-t mc >150kg, 40-49 r
Etapp 4, klass 8, 4-t mc >150kg, 50 r
Etapp 4, klass 9, dam
Etapp 4, klass 10, veteranmotorcykel
Etapp 4, lagresultat
Totalt, klass 1, 2-t mc, u 40 r
Totalt, klass 2, 2-t mc, 40 r
Totalt, klass 3, 4-t mc <150kg, u 40 r
Totalt, klass 4, 4-t mc <150kg, 40-49 r
Totalt, klass 5, 4-t mc <150kg, 50 r
Totalt, klass 6, 4-t mc >150kg, u 40 r
Totalt, klass 7, 4-t mc >150kg, 40-49 r
Totalt, klass 8, 4-t mc >150kg, 50 r
Totalt, klass 9, dam
Totalt, klass 10, veteranmotorcykel
Totalt, lagresultat